Leerlingenraad


Elk schooljaar wordt er nieuwe de leerlingenraad samengesteld. De leerlingen worden gekozen uit de groepen 6 t/m 8, Deze leerlingen zullen optreden als vertegenwoordigers van alle leerlingen op Het Octaaf. Onder begeleiding van enkele leerkrachten zullen ze ideeën aandragen en bespreken, om het onderwijs op Het Octaaf nog beter en interessanter te maken. Leerlingen die deel willen nemen aan de leerlingenraad moeten zichzelf presenteren en worden democratisch gekozen. 
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work