Informatie


Deze internetsite is gemaakt voor ouders/verzorgers van onze huidige of toekomstige leerlingen, maar ook voor de leerlingen van het Octaaf. Deze site geeft een indruk van onze school, die kinderen meer wil bieden dan alleen goed onderwijs. Onze leerlingen worden aangesproken op hun eigen niveau zonder de leerlijnen uit het oog te verliezen. Ook geven wij informatie over de leuke activiteiten onder en buiten schooltijd, die onze school mede haar eigen karakter geven. Het Octaaf ademt een sfeer van ingetogen dynamiek. Ingetogen vanwege de rust die er doorgaans heerst vanuit een combinatie van respect en hard werken. Dynamisch door de vele activiteiten die wij samen ontplooien. Tijdens de lessen, maar ook buiten schooltijd.

Een goed contact tussen ouders en school bevordert de schoolontwikkeling van de kinderen. Daarom richten wij ons op een open en duidelijke communicatie met ouders en verzorgers. Samen werken en samenwerken aan een goede brede basis voor ‘onze’ kinderen is daarbij ons uitgangspunt. Kortom: het Octaaf biedt de juiste basis.

Dit schooljaar gaan wij verder op de eerder ingeslagen weg. Wij blijven hard werken aan ons onderwijs in Engels aan alle leerlingen en hebben in november 2014 het officiële EarlyBird-keurmerk ontvangen. Het Octaaf blijft participeren in het project ‘Muziek op school’, waardoor onze leerlingen in de groepen 4, 5 en 6 gedurende 30 weken op school muziekles krijgen door bevoegde docenten van de Muziekschool Krimpen. Daarnaast werken wij als team met stichting leerKRACHT, waarbij samenwerking tussen leerkrachten centraal staat met de bedoeling de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren. Elke dag samen een beetje beter!

Wij hopen voor alle leerlingen een geweldige basisschoolperiode te kunnen realiseren. Acht jaren waarin uw kind speelt, leert, eigen mogelijkheden ontdekt, met anderen samenwerkt, feestviert, verdriet verwerkt, problemen leert oplossen en zowel ruzie als lol maakt. Herinneringen uit deze tijd blijven een leven lang bij.

Mede namens het team van het Octaaf wensen wij alle leerlingen en ouders een fijne schooltijd bij ons toe!

Namens het team,

Liesbeth Thomassen en Marlies Dekker
directie het Octaaf

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work