Informatie


Deze internetsite is gemaakt voor ouder(s) en/of verzorger(s) van onze huidige of toekomstige leerlingen. Deze site geeft een indruk van onze school, die kinderen meer wil bieden dan alleen goed onderwijs. Onze leerlingen worden aangesproken op hun eigen niveau zonder de leerlijnen uit het oog te verliezen. 

Een goed contact tussen ouders en school bevordert de schoolontwikkeling van de kinderen. Daarom richten wij ons op een open en duidelijke communicatie met ouder(s) en/of verzorger(s). Samen werken en samenwerken aan een goede brede basis voor ‘onze’ kinderen is daarbij ons uitgangspunt. Kortom: het Octaaf biedt de juiste basis.

Dit schooljaar gaan wij verder op de eerder ingeslagen weg. Wij blijven hard werken aan ons onderwijs en hebben de onderwijsverbeteringen opgenomen in het schoolplan. Wij werken met stichting leerKRACHT. Dit is een methodiek waarbij de samenwerking tussen leerkrachten centraal staat, met de bedoeling de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren. Elke dag samen een beetje beter!  

Alle kinderen krijgen bij ons op school Engels vanaf de kleuters. Daarnaast  blijven wij participeren in het project ‘Muziek op school’, waardoor onze leerlingen in de groepen 1 t/m 6 gedurende 30 weken op school muziekles krijgen door bevoegde docenten van de Muziekschool Krimpen.

Het is ons doel om voor alle kinderen een geweldige basisschoolperiode te kunnen realiseren. Acht jaren waarin uw kind speelt, leert, eigen mogelijkheden ontdekt, met anderen samenwerkt, feestviert, verdriet verwerkt en problemen leert oplossen. Herinneringen uit deze tijd blijven een leven lang bij. 

Mede namens het team van het Octaaf wensen wij alle kinderen en ouders een fijne schooltijd toe!

Namens het team,
Liesbeth Thomassen en Marlies Dekker 
directie het Octaaf

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT