Earlybird


Omdat jonge leerlingen het vermogen hebben om taal spelenderwijs te leren, wordt sinds januari 2012 in de groepen 1 t/m 8 gewerkt met EarlyBird. In de onderbouw wordt met het uitgangspunt ‘English is fun’ begonnen, waarbij de nadruk ligt op het luisteren, begrijpen en spreken. Door middel van liedjes en spelletjes, gekoppeld aan thema’s die in de belevingswereld van de leerlingen passen, brengt de leerkracht de Engelse taal onder de aandacht van de leerlingen. Van spelenderwijs leren in de onderbouw wordt geleidelijk toegewerkt naar Engels als vak waarbij ook lees- en schrijfvaardigheid belangrijk worden. Daarbij zijn er activiteiten in het Engels zoals bijv. kringgesprekken, boekenbeurten, drama, projecten etc.

EarlyBird heeft een standaard ontwikkeld, waarin de doelstellingen voor de kwaliteit van het onderwijs in ‘meer, beter en vroeg Engels’ zijn vastgelegd. In november 2014 heeft het Octaaf het officiële EarlyBirdkeurmerk verkregen. Wij blijven dus hard werken aan ons onderwijs in Engels aan alle leerlingen. Meer informatie is te vinden op www.earlybirdie.nl.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work