VERLOF

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag of een paar dagen van school wilt houden. Voor dit zogenoemde ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld. In de gemeente Krimpen aan den IJssel worden deze regels streng gehanteerd. Extra verlof mag alleen worden toegekend wanneer er sprake is van:

  •  religieuze feestdagen         
  • gewichtige omstandigheden; 
  • aard van het beroep van (één van) de ouders.                                      

Voor aanvragen tot en met 10 schooldagen levert u dit formulier in bij de directeur van de school waar de leerling staat ingeschreven. Voor aanvragen van meer dan 10 schooldagen levert u dit formulier in bij de leerplichtambtenaar. 

Wanneer u verlof aanvraagt, gaat u ermee akkoord dat uw kind op deze extra vrije dag activiteiten kan missen.

Aanvraagformulier vrijstelling van geregeld schoolbezoek.pdf

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT