Identiteit


Iedereen is welkom op het Octaaf. Vanuit ons voorbeeld, de katholieke identiteit, bieden wij met een open en welkome houding, ruimte aan de diversiteit in onze samenleving. Onze kernwaarden: verwondering, respect, verbondenheid, zorg, gerechtigheid, vertrouwen en een hoopvolle manier van omgaan met elkaar, spelen hierin een belangrijke rol. Wij blijven in gesprek over hoe wij onszelf verhouden tot deze kernwaarden. Door de gedachten van de kinderen in verbinding te brengen met onze kernwaarden, krijgen deze betekenis. Betrokkenheid van alle ouders is belangrijk, met name als het gemeenschappelijke momenten betreft waardoor de gemeenschap gaat leven.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT