Identiteit


Naast onderwijs wil het Octaaf ook aan de totale ontwikkeling van de kinderen werken, waarin aspecten als sociale competentie, het aanspreken, ontwikkelen en ontdekken van aanwezige en verborgen talenten en de verruiming van mogelijkheden voor een plezierige vrijetijdsbesteding het uitgangspunt zijn. We bieden kinderen een veilige en vertrouwde schoolomgeving waarin al deze activiteiten plaatsvinden en ruimte wordt gegeven aan ieders ontwikkeling.

Het Octaaf is een katholieke school waar ieder kind met zijn/haar achtergrond wordt gerespecteerd. We vinden het belangrijk om regelmatig met de leerlingen feest te vieren en stil te staan bij de diepere betekenis van alledaagse dingen. Wij willen de katholieke achtergronden en tradities graag meegeven aan onze leerlingen. Onze identiteit komt tot uiting in vieringen, sociale omgang en catecheselessen. Wij hanteren hierbij de zeven waarden van de RVKO als inspiratiebron voor het beleid op onze school en voor het omgaan met kinderen, ouders en collega’s. De zeven waarden zijn: respect, zorg, verwondering, verbondenheid, gerechtigheid, vertrouwen en hoop. Vanuit deze overtuiging scheppen wij op school een samenleving waarin ieder kind zich veilig en geaccepteerd voelt.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work