Jaarverslag 2020-2021 (1).docx


Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders inspraak op het schoolbeleid door middel van adviesrecht en instemmingsrecht. 
De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en team. 
De leden zitten zonder last of ruggenspraak, op persoonlijke titel, in de MR. Deze raad behartigt de belangen van school, leerlingen en leerkrachten en denkt mee over het schoolbeleid. 
Onderwerpen zijn bijv. de besteding van geld, het schoolplan, de formatie en schooltijden. Daartoe voert de MR overleg met de directie. De MR beslist niet over onderwijsinhoudelijke zaken, dat is de verantwoordelijkheid van het team. De MR komt acht keer per jaar bijeen.

In de MR van onze school zitten 3 gekozen vertegenwoordigers van ouders en 3 gekozen vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel.
De MR bestaat in schooljaar 2019-2020 uit: 
● William Hazenbroek, oudergeleding 
● Mindy Horstink, oudergeleding 
● Eveline Roggeveen, oudergeleding 
● Tanja van Walsum, personeelsgeleding 
● Marcella Karman, personeelsgeleding 
● Meriam van der Velden, personeelsgeleding
 
De MR zal u via de App en haar jaarverslag informeren over waar zij zich mee bezig houdt. De MR heeft haar eigen postvak op school. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.  
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT