Leefstijl thema 3

                leefstijlplaatje21
   
Zoals u weet werken wij op school met Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele vaardigheden. Wij hebben inmiddels het tweede thema over communicatie afgerond en zijn met een nieuw thema gestart: Ken je dat gevoel?
De mens kent veel verschillende emoties en iedere taal beschikt over een groot scala aan woorden om deze emoties te benoemen. Toch zijn vrijwel alle gevoelens te herleiden tot vier basisemoties: boosheid, angst, blijdschap en verdriet. Deze komende weken staan die emoties centraal tijdens de lessen.

Een kind kan meestal nog niet uit zichzelf aangeven wat het voelt, denkt of vindt. Om gevoelens te kunnen delen moet je deze eerst leren herkennen en begrijpen. Het doel van deze lessen is om kinderen meer bewust te maken van hun eigen gevoelens en ze te leren, die van anderen te herkennen.

We bespreken hoe kinderen met hun eigen gevoelens rekening kunnen houden en ook hoe zij rekening kunnen houden met de gevoelens van anderen.
Inleven in een ander speelt hierbij een grote rol.

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT