Hierom gaan wij 12 december staken...


De afgelopen weken zal het niemand ontgaan zijn, dat er problemen zijn in het basisonderwijs. Op 5 oktober werd er massaal gestaakt voor een eerlijk salaris en minder werkdruk. We weten inmiddels allemaal dat:
  • een basisschoolleerkracht meer dan 30% minder verdient dan een gemiddelde HBO-er.
• het salaris van een leerkracht zelfs nog lager is dan dat van agenten en verpleegkundigen met een vergelijkbaar opleidingsniveau (sectoren die ook niet bekend staan om het geweldige salaris).
• leerkrachten basisonderwijs meer lessen geven dan waar ook ter wereld.
• van de elf weken vakantie er zeven weken compenseren voor overuren.
• één op de vier leraren een burn-out krijgt door de hoge werkdruk.
 
Vanuit de samenleving kwam dan ook veel steun voor de roep om betere werkomstandigheden. Maar liefst 85% van de ouders steunden de actie.
 
Sinds er een regeerakkoord is, is de aandacht voor het onderwijs echter verslapt. Hier en daar is nog wel te lezen dat de leerkrachten niet tevreden zijn met de maatregelen, maar dit wordt weggezet als ‘gezeur’. Alexander Pechtold (van dé onderwijspartij) vergeleek de leraren zelfs met kinderen die vragen om een irreële zakgeldverhoging.
 
Dit alles dankzij een sublieme politieke spin. Wie niet zo goed heeft opgelet, denkt immers dat het nieuwe kabinet flink in het onderwijs investeert.
 
500 miljoen voor werkdrukverlaging en 270 miljoen voor salarisverhoging. Geen kleine bedragen en al de helft van waarom gevraagd werd. D66 roept dat er nog nooit zoveel in onderwijs geïnvesteerd is.
 
Briljante beeldvorming, want de werkelijkheid is anders:
  • 270 miljoen voor salarisverhoging komt neer op een verhoging van 3%.
• Gemeenteambtenaren (die al een hoger salaris hebben) krijgen er 3,25% bij. De algemene loonruimte ligt tussen de 3,5 en 5%. Het onderwijs raakt dus nog meer achterop.
• De 270 miljoen is geen extra, maar wordt geruild voor een slechtere regeling bij werkloosheid en een nog niet nader omschreven ‘efficiëntieslag’.
• De 500 miljoen voor werkdrukverlaging blijkt 450 miljoen te zijn en komt er pas in 2021. Dan zit er alweer een ander kabinet…
• In 2018 komt er wel 10 miljoen voor werkdrukverlaging – dit komt neer op ca. 2 uur extra ondersteuning per school per week…
 
Ondertussen blijven de echte problemen buiten beeld:
  • Scholen zitten met hun handen in het haar als er een leerkracht vertrekt. Nu al zijn er vele schoolklassen zonder juf of meester. Binnenkort geldt dit voor 1 op de 12.
• Hoge nood bij ziekte. De invallers zijn op. Klassen naar huis sturen (overlast voor ouders) of opdelen (overlast voor de hele school) is het enige wat nog over is.
• Zieke leerkrachten werken door en worden zo soms nog zieker.
• Gepensioneerde collega’s keren terug om de ergste nood te lenigen.
• Directeuren en ondersteunend personeel komen niet meer aan eigen taken toe, omdat de nood zo hoog is.
• Meer en meer leerkrachten zoeken hun heil elders en vertrekken uit het onderwijs.
• Commerciële bureaus slaan een slaatje uit de nood en bieden hulp in nood tegen een dubbel tarief.
• De kwaliteit van het onderwijs holt door dit alles achteruit.
 
Goed basisonderwijs is voor een kenniseconomie van levensbelang. Slecht basisonderwijs treft ons op de lange termijn allemaal. Niet investeren in een goede basis, brengt de kenniseconomie om zeep. De 50 jaar durende recessie die door een columnist werd voorspeld zou wel eens realiteit kunnen blijken.
 
De leraren negeren en wegzetten als ontevreden rupsjes-nooit-genoeg is gemakkelijk. Zij hebben echter een keuze. De uittocht uit het basisonderwijs wordt zo alleen maar groter. De problemen in het onderwijs echt oplossen is niet zo gemakkelijk. Dat vraagt om een regering met visie. Een regering die nadenkt over de lange termijn. Een regering die verder kijkt dan de eigen politieke loopbaan. Een regering die keuzes durft te maken die leiden tot oplossingen.
 
De huidige regering kiest voor struisvogelpolitiek. In de hele onderwijsparagraaf komt het woord ‘lerarentekort’ niet voor. Problemen weglachen of ontkennen lijkt eenvoudig. De realiteit is anders.
 
Dit is geen probleem van leerkrachten alleen. Dit is geen probleem van scholen alleen. Dit is geen probleem kinderen alleen. Dit is geen probleem van ouders alleen. Dit is zelfs geen probleem van de politiek alleen. Dit probleem is van ons allemaal.
 
Laat het actievoeren daarom niet alleen aan de leerkrachten over. Gebruik uw stem en invloed en laat u horen. Wij staken dinsdag 12 december 2017 (de school blijft deze dag dicht), staak met ons mee! Zorg dat goed basisonderwijs ook in de toekomst een vanzelfsprekendheid blijft.
 
Kunnen we op u rekenen?
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work