OR


Uw hulp en betrokkenheid bij allerlei activiteiten is ook van groot belang. Buiten het feit dat uw kind er van geniet als u op enige manier bij de school betrokken bent, is het ook zo dat wij uw hulp hard nodig hebben bij het organiseren van velerlei activiteiten. Als iedere ouder zich één of twee keer per jaar opgeeft voor het helpen bij onze extra activiteiten kunnen wij die ook daadwerkelijk blijven organiseren.

Iedere groep heeft een oudercontactpersoon, de groepsouder. Hij/zij kan u benaderen als een klas ouders op enigerlei wijze nodig heeft. De groepsouder heeft regelmatig contact met de leerkracht. De groepsouders vormen gezamenlijk de ouderraad(OR) die ongeveer acht keer per jaar ’s avonds vergadert om activiteiten voor te bereiden.

Het bestuur van de OR is in 2022-2023 als volgt samengesteld:
Voorzitter Silvia Correia-Sanches
Secretaris Martijn Rebergen
Penningmeester Marcel Meijerink

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT