Ons onderwijs


Onze missie en visie

Missie:
Op onze school bieden wij de kinderen de kans om uit te groeien tot een mens die:
- Met vertrouwen de wereld tegemoet kan treden;
- Om kan gaan met voorspoed en tegenslag;
- Verantwoordelijkheid wil en durft te nemen voor zichzelf, voor anderen en voor zijn omgeving;
- Invloed heeft op zijn eigen ontwikkeling en toekomst;
- Bewuste keuzes kan maken en het leven vol uitdaging durft op te pakken.

Kernbegrippen hierbij zijn:
1. Kwalitatief goed onderwijs waarin wij ieder kind uitdagen het beste uit zichzelf te halen.
2. Verantwoordelijkheid en veiligheid.
3. Respect voor jezelf de ander en de omgeving.
4. Kennis- en talentontwikkeling.

Visie:
Vanuit deze missie komen wij tot de volgende visie op ons onderwijs:

Het Octaaf is een lerende organisatie. Dat wil zeggen dat alle leden in de school van en met elkaar leren, er oog is voor de vernieuwingen en veranderingen in het onderwijs vanuit wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en er ruimte is voor initiatieven en inbreng.

De maatschappij vraagt in de toekomst om vaardigheden die wij nu nog niet kunnen overzien. Dit vraagt van ons om een lerende houding aan te nemen en om kinderen een lerende houding mee te geven, zodat het schoolteam en de kinderen bereid zijn om vaardigheden uit te breiden of aan te passen. We zorgen voor eigentijdse aanpak in lesgeven en gebruik van methodes.

We werken vanuit respect voor elkaar in een veilige omgeving waar het kind centraal staat en de driehoek KIND-OUDER/VERZORGER-SCHOOL staat voor afstemming en overleg tussen alle partijen die zich bezig houden met de zorg van een kind.

We scheppen een sfeer waarin ieder kind zich geborgen en geaccepteerd voelt, zodat een kind vanuit zelfvertrouwen kan leren. Iedereen is zich bewust wat zijn of haar gedrag voor een ander betekent.

In onze school wordt gewerkt vanuit de eigenheid van het kind, er is oog voor de individuele behoeften en talenten van de kinderen. Dit is te zien in het gedifferentieerd lesgeven zowel in leerstof als leertijd.

Kinderen hebben inzicht in hun eigen leerprocessen, weten wat hun talenten zijn en krijgen ruimte en ondersteuning om deze te benutten.
We gaan de toekomst vol vertrouwen tegemoet en geven de kinderen handvatten om hun dromen en plannen te realiseren.

Voor verdere informatie over ons onderwijs verwijzen we onze naar de schoolgids.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work