Ons onderwijs


Bij ons op school wordt ieder kind gezien en is er voor ieder mens ruimte om zich te ontwikkelen. Het ontwikkelen is bedoeld in de breedste zin van het woord. Het richt zich op kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Het gaat daarbij vooral om de samenhang tussen deze gebieden. Wij zien de leerkracht als onderwijzer, want hij/ zij biedt de leerstof aan en maakt hem in verbinding met de wereld. De leerkracht helpt het kind om zijn eigen persoon te ontwikkelen en om uit te groeien tot iemand die er mag zijn met een eigen opdracht. De leerkracht is in dit proces een voorbeeld, iemand met wijsheid die laat zien hoe je in de wereld staat. Door te socialiseren in en buiten de school, voelen de leerlingen dat ze onderdeel van een gemeenschap zijn die daarbuiten ook betekenisvol is. Wij willen de culturele kennis en achtergrond die de kinderen zelf meebrengen in de klas gebruiken en besteden aandacht aan de verscheidenheid aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals deze in onze multiculturele samenleving spelen. 

Wij leiden onze kinderen op voor een toekomst waarvan wij nu niet weten hoe deze eruit zal zien. We weten nu niet welke beroepen er bestaan op het moment dat onze kinderen de arbeidsmarkt betreden. We realiseren ons dat de kinderen het niet gaan redden met alleen een rugzak met basiskennis. Daarom willen wij onze kinderen vaardigheden en houdingen meegeven: hoe leer je en hoe verwerk je informatie tot kennis. Vaardigheden zoals kritisch denken, creatief denken, problemen oplossen, communiceren en samenwerken. 

Ook kijken we naar de leer- en bewegingsbehoefte van onze kinderen en passen ons onderwijs hierop aan. Bij de kleuters en groep 3 is het spelend leren inmiddels ingeburgerd en de groepen 3 t/m 8 werken met een aantal coöperatieve werkvormen. Bij coöperatief leren is niet alleen de lesstof belangrijk, maar ook de samenwerking. Kinderen zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar. Er is dus sprake van een cognitief en een sociaal doel. Deze manier van werken vraagt veel van het team: zij geven, vanuit overtuiging, vorm aan kindgericht en doelgericht onderwijs.
Wij kijken kritisch naar ons onderwijs en evalueren de opbrengsten van onze inzet. Naar aanleiding daarvan formuleren wij jaarlijks verbeterpunten die ons helpen onze visie te verwezenlijken. 

Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij ons onderwijs. Hiervoor organiseren wij een moment waarop we met de ouders in gesprek gaan over de keuzes van de school en de ideeën van ouders daarover. Verder willen we de betrokkenheid van de kinderen voor het eigen leertraject vergroten. 

Op de lange termijn blijven we met een open blik naar ons eigen onderwijs kijken. Bij elke keuze stellen we onszelf de vraag: wat is het beste voor de kinderen? Samen bouwen we aan een stevig fundament voor de toekomst van onze kinderen. We bereiden hen niet alleen voor op de volgende stap naar het voortgezet onderwijs, maar ook voor het leven.
Door aandacht te besteden aan al deze componenten bieden wij onze kinderen een veilige leer- en leefomgeving, waarin ieder kind tot zijn of haar recht komt en zich fijn voelt, zodat hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen. Samen vormen we de toekomst. 

Missie.Visie. Octaaf.pdf


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT