Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Schoolplan 2022-2023 website.pdf

In het schoolplan wordt er doorverwezen naar verschillende beleidsstukken:

  • Schoolveiligheidsplan
  • Protocol gedrag
  • Plan van aandacht bij vermoeden van kindermishandeling
  • Protocol informatieplicht bij gescheiden ouders
  • Protocol medicijnen
  • Burgerschapsvorming
  • Matrix verantwoorden
  • Uitvoeringsprogramma het Jonge kind
  • Schoolondersteuningsprofiel 2019/2020

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT