Schooltijden en opvang


Schooltijden groep 1 t/m 8
Ochtend:            08:30     -     11:45 uur
Middag:             13:00     -     15:00 uur
Woensdag:        08:30     -     12:15 uur

Inlooptijd
De schooldeur gaat om 08:20 uur open. Om 8:30 uur wordt gestart met de lessen en dienen de leerlingen in de klas te zijn. In de middag gaat de deur om 12:50 uur open en starten de lessen om 13:00 uur.
Wij verzoeken ouders vriendelijk de school te verlaten wanneer de bel gaat.

Buitenschoolse Opvang

De opvang buiten schooltijd vindt plaats bij BSO het Octaaf kindercentrum van KindeRdam. Zij verzorgen de voor- en naschoolse opvang voor kinderen tot 10 jaar binnen ons gebouw, zodat alles voor uw kind onder één dak is gerealiseerd. Vanaf 10 jaar worden de kinderen opgevangen in het 10+ huis in BSO Kortland kindercentrum aan de Ouverturelaan.
De pedagogisch medewerkers bieden de kinderen stimulerende ontwikkelingsactiviteiten die passen bij hun leeftijd en ontwikkeling. Samen met anderen kunnen zij hier hun wereld verder uitbreiden en hun talenten ontdekken en ontwikkelen en trots zijn op zichzelf.

Voorschoolse opvang:  
KindeRdam en het Octaaf bieden voorschoolse opvang van 7.00 tot 8.30 uur. 

Naschoolse opvang: van 15.00 tot 18.30 uur
Gedurende de NSO bij Da Capo wordt uw kind opgevangen in een voor kinderen ingerichte ruimte. Hier wordt individueel spel, groepsactiviteit, gezelligheid, ontspanning en een vertrouwde sfeer aangeboden. Dit is voor kinderen tot 10 jaar.
Voor kinderen van 10 jaar en ouder is er opvang bij het 10+huis in BSO Kortland kindercentrum aan de Ouverturelaan. Kinderen gaan zelfstandig op de fiets vanuit school naar het 10+ huis. Tijdens de opvanguren worden activiteiten gedaan speciaal gericht op kinderen in de leeftijd vanaf 10 jaar.


Vakantieopvang: van 7.00 tot 18.30 uur
Tijdens de vakantieweken is er een gevarieerd vakantieaanbod van allerlei actieve, creatieve, sportieve en leerzame activiteiten op en buiten de locatie. Heeft u in schoolweken geen opvang nodig voor uw kind, maar in schoolvakanties wel? Ook dat is mogelijk. Meer informatie vindt u op de website www.kinderdam.nl/hetoctaaf

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work