Verandering van school

Overweegt u uw kind aan te melden op onze school en zit uw kind al op een andere basisschool, dan kan dit ingrijpend zijn voor uw kind. We erkennen dit en proberen er zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. Er vindt altijd een uitgebreid gesprek plaats tussen ouders en directie. Ook wordt er altijd contact opgenomen met de school van herkomst. Na dit contact en/of nader onderzoek wordt door de directie besloten of wij uw kind wel of niet plaatsen. Vanzelfsprekend is het mogelijk dat uw kind onze school een keer bekijkt en kennismaakt met de leerkracht en de kinderen.
Door de school van herkomst wordt een overdracht opgesteld, dat samen met de resultaten van het leerlingvolgsysteem, naar de volgende school wordt opgestuurd. Dit rapport met bijlagen is natuurlijk in te zien door de ouders. Pas na ontvangst van het uitschrijfbewijs van de school van herkomst, kan uw kind worden ingeschreven op de nieuwe school.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT