Uitstroom VO


De overgang naar het voortgezet onderwijs is een hele stap, waarop wij de leerlingen voorbereiden. Zelfstandigheid, een kritische werkhouding, taakgerichtheid, doorzettingsvermogen en omgaan met huiswerk vinden wij van groot belang. Tijdens de adviesgesprekken worden deze zaken uitvoerig besproken.

Het globale tijdspad is als volgt:
 • Juni Cito entreetoets (groep 7)
 • Voorlopig advies (groep 7)
 • najaar: informatiebijeenkomst over voortgezet onderwijs op het Octaaf
 • januari: gezamenlijk bezoek aan aantal scholen voor voortgezet onderwijs
 • februari: definitief advies van school
 • maart: aanmeldingsweek voortgezet onderwijs
 • april: Cito Eindtoets
 • mei/juni: mondelinge overdracht tussen basis- en voortgezet onderwijs
Het totaalbeeld wordt gevormd door een combinatie van leerlingkenmerken, test- en toetsresultaten en de visie van de school.
Wij maken gebruik van de Overstaproute, waarbij gekeken wordt naar de M6, M7, M8 Cito toetsen van begrijpend lezen, rekenen en wiskunde, spelling en de Cito entreetoets.
De leerlingkenmerken waar we op het Octaaf onder andere naar kijken zijn:
 • werkhouding,
 • huiswerkattitude,
 • sociaal-emotionele ontwikkeling,
 • gedrag,
 • studievaardigheden
 • motivatie.
Uitstroomgegevens
Gegevens van de leerlingen van groep 8 die naar het voortgezet onderwijs gaan.

  2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018              
VWO    19,5% 16% 15,5% 18,5%
HAVO/VWO   9,1% 10% 42%  14,5%    
HAVO    15,9% 18% 19% 18,5%
TL/HAVO    6,8% 4% 15,5% 18,5%  
VMBO-TL    18,2% 18 0% 18%
VMBO-k/TL     13,6%  14%    4%  0%  
VMBO-K    15,9%      16% 4% 12% 
VMBO BB    4,5% 4%  10%  0%  

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT