Uitstroom VO


De overgang naar het voortgezet onderwijs is een hele stap, waarop wij de leerlingen voorbereiden. Zelfstandigheid, een kritische werkhouding, taakgerichtheid, doorzettingsvermogen en omgaan met huiswerk vinden wij van groot belang. Tijdens de adviesgesprekken worden deze zaken uitvoerig besproken.

Het globale tijdspad is als volgt:
 • juni: voorlopig advies van school (eind groep 7)
 • najaar: informatiebijeenkomst over voortgezet onderwijs op het Octaaf
 • januari: gezamenlijk bezoek aan aantal scholen voor voortgezet onderwijs
 • februari: definitief advies van school
 • maart: aanmeldingsweek voortgezet onderwijs
 • april: Cito Eindtoets
 • mei/juni: mondelinge overdracht tussen basis- en voortgezet onderwijs
Het totaalbeeld wordt gevormd door een combinatie van leerlingkenmerken, test- en toetsresultaten en de visie van de school.
De leerlingkenmerken waar we op het Octaaf onder andere naar kijken zijn:
 • werkhouding,
 • huiswerkattitude,
 • sociaal-emotionele ontwikkeling,
 • gedrag,
 • studievaardigheden
 • motivatie.
Uitstroomgegevens
Gegevens van de leerlingen van groep 8 die naar het voortgezet onderwijs gaan.

  2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014
VWO 16,5% 23% 15% 21% 33%
HAVO/VWO 14,5%  9%   9%    
HAVO 18,5% 12% 20% 21% 33%
TL/HAVO 18,5% 265 21%    
VMBO-TL 18% 12% 24% 48% 27%
VMBO-K 10% 18%  9% 10%  7%
VMBO BB  4%
 2%    

Basisscholen zijn verplicht om de ontwikkeling van hun oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs te volgen tot de derde klas. Hierbij wordt gekeken of de ontwikkeling van de leerling afwijkt van het eindadvies van de basisschool. Bij analyse blijkt dat deze ontwikkeling bij meer dan 90% van onze oud-leerlingen overeenkomt met het gegeven advies.
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work