Zicht op ontwikkeling

Tijdens de les


Hoe houden wij zicht op ontwikkeling (groep 3 t/m 8)

 

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt hoe wij zicht op de ontwikkeling van uw kind(eren) houden. Wij vertellen u hier graag iets over.

 

Er wordt op het Octaaf gewerkt met Expliciete Directe Instructie (EDI). EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met technieken. Tijdens de rekenlessen worden alle vaste lesonderdelen en technieken gebruikt, bij de andere lessen worden alleen bepaalde onderdelen en technieken ingezet. Het doel van EDI is om de leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen. De sterke, de gemiddelde én de risicoleerlingen.

Controle van begrip

Bij een EDI-les controleert de leerkracht tijdens het lesgeven voortdurend of de leerlingen de leerstof begrijpen. Het controleren van begrip (cvb) zorgt ervoor dat de leerkracht leerlingen helpt om het doel van de les te behalen. Ook leert de leerkracht zo de leerlingen en hun mogelijkheden goed kennen. Bovendien kan de leerkracht direct feedback geven en op tijd ingrijpen als er fouten gemaakt worden.

Het controleren van begrip tijdens een EDI-les gaat als volgt: de leerkracht legt uit en stelt om de paar minuten vragen aan de leerlingen over wat er zojuist is uitgelegd. De leerkracht legt uit en vraagt. De leerkracht legt uit en vraagt.

 

Willekeurig beurten geven

Alle leerkrachten werken met ‘beurtenstokjes’ met daarop de namen van de leerlingen. Na de uitleg stelt de leerkracht een vraag en geeft dan de hele klas denktijd, iedereen kan namelijk de beurt krijgen. Na voldoende denktijd pakt de leerkracht willekeurig een beurtenstokje. Na de vraag (en het antwoord) gaat het stokje weer terug in het beurtenbakje. Kinderen weten dat ze opnieuw de beurt kunnen krijgen. 

 

Wisbordjes                                                                                                                              

Wisbordjes zijn plastic bordjes waarop de leerlingen hun antwoord met een uitwisbare stift schrijven. Op een teken van de leerkracht laten de leerlingen het wisbordje met hun antwoord(en) zien. Iedere individuele leerling wordt op deze manier geactiveerd. Bovendien heeft de leerkracht direct zicht of echt iedereen heeft begrepen wat er zojuist is uitgelegd.

Lesafsluiting

Tijdens de lesafsluiting laten de leerlingen zien of ze het lesdoel beheersen. Dit doen ze door een korte opdracht te maken of een controlevraag te beantwoorden. Leerlingen doen dit op het  wisbordje, zodat de leerkracht mee kan kijken. De lesafsluiting in een EDI-les vindt plaats vóór de fase van zelfstandige verwerking. Je wilt er als leerkracht namelijk zeker van zijn dat de leerlingen de leerstof begrijpen, voordat ze zelfstandig aan het werk gaan. Bovendien is de lesafsluiting belangrijk, omdat deze de mogelijkheid geeft om te kijken of er nog leerlingen zijn die een verlengde instructie nodig hebben. De leerlingen die het lesdoel nog niet behaald hebben, krijgen verlengde instructie.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT