iDEALnet

In de webwinkel op iDEALnet vindt u strippenkaarten, die geldig zijn voor alle kinderen binnen het gezin. De registratie van de overblijfdagen gebeurt op school door de leerkracht en de overblijfbeurten worden wekelijks afgeboekt in iDEALnet. Voordeel voor u is dat alleen de daadwerkelijke overblijfbeurten worden afgerekend en feestdagen, het schoolreisje etc. hier buiten vallen.  De strippen blijven geldig tot en met groep 8. Teruggave van het overblijfgeld gebeurt alleen in bijzondere omstandigheden en in overleg met de directie. 

In de webwinkel zijn strippenkaarten te koop van 10, 20, 40 en 80 keer, die gedurende de gehele schoolperiode geldig blijven. Bij de kaarten van 10 en 20 strippen is het tarief € 2,00 per overblijfbeurt en bij de grotere strippenkaarten is het tarief € 1,60 per keer. Wanneer nog een klein aantal strippen op de gezinskaart resteert, ontvangt u via de mail het verzoek een nieuwe aan te schaffen. Uw kind kan niet overblijven als u niet aan de financiële verplichting heeft voldaan. Wij verzoeken ouders zorg te dragen dat registratie en betaling vóór de eerste schooldag is geregeld.

Graag vragen wij uw medewerking om al uw betalingen aan school te gaan verrichten via iDEALnet. Dit biedt een aantal belangrijke voordelen zoals het betalen via iDEAL (met uw eigen vertrouwde internetbankieromgeving) of via een eenmalige of doorlopende machtiging. Via het bovenstaande inlogvenster van iDEALnet kunt u zich direct registreren. De hiervoor benodigde gegevens ontvangt u in een brief van school. Uiteraard wordt met alle gegevens van uw kind zorgvuldig omgegaan en is de server waarop deze staan goed beveiligd.

iDEALnet wordt gebruikt in het basisonderwijs en ook in het voortgezet onderwijs. Er zijn dan ook toepassingen waarvan het Octaaf geen gebruik maakt. Hieronder volgt een uitleg over de wijze waarop iDEALnet wordt ingezet voor de financiële afhandeling van de overblijfbijdragen, de kosten van de ouderbijdrage en werkweek van groep 8:

Registratie vaste overblijfdagen
In de webwinkel op iDEALnet vindt u strippenkaarten, die geldig zijn voor alle kinderen binnen het gezin. Het registreren van de vaste overblijfdagen kan door de naam van uw kind(eren) aan te klikken en vervolgens de button ‘aan- of afmelden voor langere periode’. Hier kunt u uw kind(eren) aanmelden voor de TSO door periode aan te passen in 1-9-2014 t/m 10-7-2014 en de gewenste dag(en) aan te vinken. Op deze manier weten wij op welke dag(en) uw kind in regel overblijft. De registratie van de overblijfdagen gebeurt op school door de leerkracht en de overblijfbeurten worden wekelijks afgeboekt in iDEALnet. Voordeel voor u is dat alleen de daadwerkelijke overblijfbeurten worden afgerekend en feestdagen, het schoolreisje etc. hier buiten vallen.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage van de OR is voor schooljaar 2019-2020 vastgesteld op € 55,00 per leerling. Ook de betaling van de ouderbijdrage geschiedt via uw iDEALnet-account en is op rekening van alle leerlingen geplaatst. Omdat het schoolreisje eind september plaatsvindt en de eerste aanbetaling op korte termijn moet worden verricht, vragen wij ouders om de ouderbijdrage vóór 1 september a.s. te voldoen.

Betaling
Wanneer de gewenste producten aan het winkelmandje zijn toegevoegd, moeten deze nog worden afgerekend. U kunt kiezen om het verschuldigde bedrag zelf over te boeken of voor een automatische incasso. In dat laatste geval dient u de machtiging te printen en op te sturen naar iDEALnet. Via de button ‘Overzicht’ kan een rekeningoverzicht van al uw aankopen en betalingen worden opgevraagd zodat u kunt nagaan of de bestellingen op de juiste manier zijn afgerond en verwerkt.

Mijn weekoverzicht/aan & afmelden activiteiten
Als u inlogt in uw account ziet u bovenaan een weekoverzicht waarin de overblijfdagen kunnen worden aan- en afgemeld. Het Octaaf maakt geen gebruik van deze optie omdat de overblijfdagen op school worden geregistreerd op de groepslijst. Het is dus niet nodig om de afzonderlijke overblijfdagen van uw kind(eren) hier te registreren.

Werkweek groep 8
Voor onze groep 8 leerlingen is ook de werkweek aan het account toegevoegd. Ook hiervoor geldt dat u dit product aan uw winkelmandje moet toevoegen om de betaling in gang te zetten. 

Helpdesk
Vragen over iDEALnet? Bekijk de meest gestelde vragen en antwoorden op www.idealnet.nl
Staat uw vraag hier niet bij? Mail naar helpdesk@idealnet.nl of bel het servicenummer voor ouders: 085-2734900 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT