pEUTERGROEP dOrEMI

Peutergroep
DoReMi op basisschool het Octaaf, biedt Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) aan, de pedagogisch medewerkers van Kinderdam gebruiken hiervoor het programma Uk en Puk. Op de peutergroep kunnen de jongere en oudere kinderen zowel samen als met hun leeftijdsgenoten spelen, leren, samen de wereld ontdekken en wennen aan regels. Waar mogelijk sluiten de manier van werken van de peutergroep en de basisschool op elkaar aan.  

Er is een grote buitenruimte voor de kinderen en ook binnen bieden we kinderen alle mogelijkheden om al spelend de wereld te ontdekken. De peutergroep kenmerkt zich door een ontspannen, open en gezelliger sfeer, waar kinderen spelenderwijs goed voorbereid worden op doorstroom naar groep 1 van de basisschool.  

 

Doorlopende leerlijn  

Uk & Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels. Daarmee wordt een stevige basis gelegd voor het basisonderwijs. Kinderen doen al spelenderwijs nieuwe vaardigheden op en maken een brede ontwikkeling door. Dit maakt de overgang van kindercentra naar de 'grote school' een stuk minder spannend.

 

Welkom bij peutergroep het Octaaf van KindeRdam

Wie gaat ermee op ontdekkingsreis?  

Wil je meer weten of je inschrijven voor de peutergroep? Ga dan naar www.kinderdam.nl/hetoctaaf of neem contact op met onze afdeling Klantadvies via 010 - 44 300 36 of klantadvies@kinderdam.nl

 

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT