oVERBLIJVEN

Wanneer u tussen de middag niet in de gelegenheid bent om uw kind(eren) thuis op te vangen, biedt het Octaaf de mogelijkheid tot overblijven. De kinderen nuttigen hun meegebrachte boterhammen en drinken in de groep, onder begeleiding van de leerkrachten van het Octaaf. 

Het spreekt natuurlijk vanzelf dat deze kinderen zo plezierig mogelijk op school moeten kunnen overblijven. Tijdens het overblijven eten de kinderen in de klas, waarbij de leerkracht aanwezig is. Bij droog weer gaan alle kinderen na het eten naar buiten, waar ze onder toezicht van leerkrachten spelen. Leerkrachten van
SYnerKri verzorgen de spelbegeleiding. 

Tussen de middag is het schoolplein uitsluitend toegankelijk voor overblijfleerlingen. Om 12:50 uur gaat het hek weer open. Aan het overblijven zijn kosten verbonden en betaling geschiedt via
iDEALnet, Informatie hierover vindt u onder het kopje ‘informatie’ bij  iDEALnet.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT