Aanmelden nieuwe leerlingen

Na de inschrijving van uw kind ontvangt u ongeveer 10 weken van te voren een intakeformulier. Hierin staat vragen die betrekking hebben op uw kind. Naar aanleiding van het intakeformulier zal de leerkracht tenminste 6 weken voor de verjaardag van uw kind contact opnemen. Er wordt in overleg met u een afspraak gemaakt voor het intakegesprek en vier dagdelen waarop uw kind mag komen wennen in zijn/haar nieuwe klas. Het is voor ons plezierig als kinderen bijtijds, circa een jaar van te voren, worden ingeschreven.


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT