Ons onderwijs

We leiden onze kinderen op voor een toekomst waarvan wij nu niet weten hoe deze eruit ziet, we weten nu niet eens welke beroepen er bestaan op het moment dat onze kinderen de arbeidsmarkt betreden. Maar we realiseren ons dat de kinderen met alleen een rugzak basiskennis het niet gaan redden. Daarom willen wij onze kinderen vaardigheden en houdingen meegeven: hoe leer je en hoe verwerk je informatie tot kennis. Vaardigheden zoals kritisch denken, creatief denken, problemen oplossen, communiceren en samenwerken. Daarom werken we op het Octaaf aan doelgericht onderwijs.
Verder geven we onze kinderen steeds meer eigenaarschap over hun eigen leren. Om de nieuwsgierige houding van kinderen te stimuleren en in te spelen op de intrinsieke motivatie om te leren.
Ook kijken we naar de leer- en bewegingsbehoefte van onze kinderen en passen we ons onderwijs hierop aan. Bij de kleuters is het spelend leren inmiddels ingeburgerd en in de groepen 3 t/m 8 zien we dat er veel gewerkt wordt met coöperatieve werkvormen. Hierbij discussiëren kinderen samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Zij zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar. Bij coöperatief leren is dus niet alleen de lesstof belangrijk, maar ook de samenwerking. Er is dus sprake van een cognitief en een sociaal doel. 
Samen bouwen we aan een stevig fundament voor de toekomst van onze kinderen. We bereiden hen voor op de volgende stap naar het voortgezet onderwijs, maar we bereiden hen zo ook voor op het leven.

Wij vinden het belangrijk om regelmatig met de leerlingen stil te staan bij de diepere betekenis van alledaagse dingen. Wij zijn een katholieke school en willen de katholieke achtergronden en tradities graag meegeven aan onze leerlingen. Belangrijke waarden vinden wij: verwondering, respect, verbondenheid, zorg, gerechtigheid en vertrouwen. Vanuit deze overtuiging proberen wij op school een samenleving te scheppen, waarin iedere leerling zich veilig en geaccepteerd voelt.

 Door het bieden van al deze componenten bieden wij onze kinderen een veilige leer- en leefomgeving, waarin ieder kind tot zijn of haar recht komt en zich fijn voelt, zodat hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen. Samen vormen we de toekomst.  


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work