Ouders

Wij vinden het belangrijk om  ouders te betrekken bij ons onderwijs. Hiervoor organiseren wij voor alle ouders een moment waarop we met de ouders in gesprek gaan over de keuzes van de school en de ideeën van ouders daarover.wij ouders te betrekken bij het onderwijs in de klas, door twee keer per jaar inloopochtenden te organiseren. Samen met uw kind een les volgen die door de leerkracht gegeven wordt.

Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders inspraak op het schoolbeleid door middel van adviesrecht en instemmingsrecht. 
Uw hulp en betrokkenheid bij allerlei activiteiten is ook van groot belang. Buiten het feit dat uw kind er van geniet als u op enige manier bij de school betrokken bent, is het ook zo dat wij uw hulp hard nodig hebben bij het organiseren van velerlei activiteiten.
Verdere informatie over de MR/ OR kunt u vinden onder het kopje ouders op de website. Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work