Vakanties

 


Onder voorbehoud is dit een overzicht van de vakanties en lesvrije dagen voor het schooljaar 2020/2021.
Een overzicht van de vakantiedagen voor het schooljaar en de lesvrije dagen kunt u tevens vinden in onze schoolgidskalender.

 

Vakanties en feestdagen 

Herfstvakantie: 19 oktober t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie: 21 december 2021 t/m 01 januari 2020 

Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 26 februari 2021 

Goede vrijdag: 02 april 2021 2e paasdag: 05 april 2021 

Koningsdag: 27 april 2021 

Meivakantie: 03 mei t/m 14 mei 2021 

Pinksteren: 24 mei 2021 Zomervakantie: 19 juli t/m 30 augustus 2021 

Studiedagen en aangepaste lestijden 

Op onderstaande data werken wij aan onze onderwijsontwikkeling en zijn de kinderen vrij: 

Lesvrijedag: 31 augustus 2020 (ma) 

Extra vrije dag: 18 december 2020 (vrij) 

Studiedag: 3 februari 2021 (wo) 

Studiedag: 5 maart 2021 (vrij) 

Lesvrijedag: 21 juni 2021 (ma) 

Aangepaste lestijden: 

4 december 2020: continurooster van 8:30 uur tot 13:30 uur (Sinterklaasviering) 

1 april 2021: continurooster van 8:30 uur tot 14:30 uur (Paasviering) 

16 juli 2021: continurooster van 8:30 uur tot 12:00 uur bij voldoende marge uren 

 

 

 

 

 


 Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work