Vakanties

 


Onder voorbehoud is dit een overzicht van de vakanties en lesvrije dagen voor het schooljaar 2019/2020.
Een overzicht van de vakantiedagen voor het schooljaar en de lesvrije dagen kunt u tevens vinden in onze schoolgidskalender.

Vakanties en feestdagen 

Herfstvakantie:19 oktober t/m 27 oktober 2019 
Kerstvakantie: 20 december 2019 t/m 5 januari 2020 ( vrijdag vrij)Voorjaarsvakantie:22 februari t/m 1 maart 2020 
Goede vrijdag: 10 april 2020 
2e paasdag: 13 april 2020 
Meivakantie: 25 april t/m 10 mei 2020 
Hemelvaart: 21 mei 2020 
Dag na hemelvaart: 22 mei 2020 
Pinksteren: 1 juni 2020 
Zomervakantie:18 juli t/m 30 augustus 2020 

 

Studiedagen en aangepaste lestijden 

Op onderstaande data werken wij aan onze onderwijsontwikkeling en zijn de kinderen vrij: 

2 september 2019 
18 oktober 2019 
7 februari 2020 
16 maart 2020 

 

Aangepaste lestijden: 

5 december 2019: continurooster van 8:30 tot 13:00 uur (Sinterklaasviering) 
6 december 2019: start 9.30 
9 april 2020 (Paascontinurooster van 8:30 tot 13:00 uur (Paasviering) 
17 juli 2020: continurooster van 8:30 tot 12:30 uur
 Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work