Vakanties

 


Onder voorbehoud is dit een overzicht van de vakanties en lesvrije dagen voor het schooljaar 2021/2022.
Een overzicht van de vakantiedagen voor het schooljaar en de lesvrije dagen kunt u tevens vinden in onze schoolgidskalender.

 

Vakanties en feestdagen 

Herfstvakantie: 16 oktober t/m 24 oktober 2021

Kerstvakantie: 24 december 2021 t/m 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 6 maart 2022 

Goede vrijdag: 15 april 2022 2e paasdag: 18 april 2022 

Koningsdag: 27 april 2022 

Meivakantie: 23 april t/m 8 mei 2022 

Pinksteren: 6 juni 2022 Zomervakantie: 9 juli t/m 21 augustus 2022

Studiedagen en aangepaste lestijden 

Op onderstaande data werken wij aan onze onderwijsontwikkeling en zijn de kinderen vrij: 

Lesvrijedag: 30 augustus 2021 (ma)

Studiedag: 25 maart 2022 (vrij)

Studiedag: 19 april 2022 (di) 

Aangepaste lestijden: 

3 december 2021: continurooster van 8:30 uur tot 13:30 uur (Sinterklaasviering) 

14 april 2022: continurooster van 8:30 uur tot 13:30 uur (Paasviering) 

8 juli 2021: continurooster van 8:30 uur tot 12:00 uur bij voldoende marge uren 

 

 

 

 

 


 Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT