Praktische info

Schooltijden

Ma-di-do-vrij
Ochtend 08.30 - 11.45
Middag  13.00  - 15.00

Woensdag
08.30 - 12.15

Om 8.20 gaan onze deuren open en om 8.30 beginnen de lessen.  In de middag gaan de deuren om 12.50 open en beginnen de lessen om 13.00.

Kinderen kunnen tussen de middag thuis eten, maar er is ook altijd mogelijkheid om over te blijven tegen een kleine vergoeding. In dat geval is uw kind op school van 8.30 tot 15.00. In de schoolgids vindt u een overzicht van alle kosten. 

Schoolgids en kalender

Onze schoolgids is bedoeld voor ouders en verzorgers van onze huidige leerlingen, maar is ook heel handig en informatief voor ouders die nog een schoolkeuze moeten maken. Naast allerlei praktische en onderwijsinhoudelijke informatie vindt u in de schoolgids ook een overzicht (kalender) van alle activiteiten van het hele schooljaar.

Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact tussen ouders en school. Zijn er naar uw mening nog zaken die ontbreken of wilt u een toelichting op beschreven onderwerpen, neem dan gerust contact met ons op. We zijn te allen tijde bereid om met u van gedachte te wisselen.  

Het Schoolbestuur

Onze school valt samen met 66 andere scholen voor primair onderwijs onder het bestuur van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO). Deze stichting bestuurt en beheert al 150 jaar scholen voor Katholiek Onderwijs in Rotterdam omgeving.

De MR

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van school, leerlingen en leerkrachten en denkt mee over het schoolbeleid; zoals de besteding van geld, het schoolplan, de formatie en schooltijden. Deze raad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. 

Ouderraad & hulpouders

Onze ouderraad (OR) wordt gevormd door (klassen)ouders en helpt bij diverse activiteiten voor de kinderen. Als wij extra handen nodig hebben bij een sportdag of een paasontbijt dan is uw hulp van harte welkom. Wij vinden uw betrokkenheid bij allerlei activiteiten belangrijk. Niet alleen omdat wij alle hulp goed kunnen gebruiken, maar vooral omdat wij het graag samen doen. Hulp van opa’s en oma’s vinden wij ook fijn!

Verlofaanvragen

Voor aanvragen tot en met 10 schooldagen levert u dit formulier in bij de directeur van de school waar de leerling staat ingeschreven. Voor aanvragen van meer dan 10 schooldagen levert u dit formulier in bij de leerplichtambtenaar.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

SOP

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geven wij weer hoe de ondersteuning aan kinderen bij ons op school is georganiseerd. Het document is bedoeld voor ouders, kinderen en betrokkenen.

Parro App

Het Octaaf heeft een eigen app (Parro), waarop actuele ontwikkelingen, informatie vanuit het team, de brede school, de OR en de MR met u gedeeld worden.

Naast de actuele ontwikkelingen en de informatie delen de leerkrachten foto’s van leuke activiteiten en gebeurtenissen in de groep. U kunt in de Parro app uw privacy voorkeuren aangeven; bijvoorbeeld als u liever niet wil dat uw kinderen gefotografeerd worden.

Door op “Alle Cookies accepteren”, te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de site navigatie te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en ons te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.