Over Het Octaaf

Over het Octaaf

Wij doen het samen

Samen maken wij de school! Wij leren samen, vieren samen en bouwen samen aan een stevig fundament voor de toekomst van onze kinderen. Zo bereiden wij hen niet alleen voor op de volgende stap naar de middelbare school, maar op het hele leven. Wij staan voor kwalitatief, hoogwaardig en eigentijds onderwijs waarin de samenwerking tussen het kind, de ouders en al het personeel van het Octaaf centraal staat. 

Sport, muziek en Engels

Wij zijn niet alleen actief tijdens de gymlessen, maar nemen ook graag deel aan sporttoernooien georganiseerd door Synerkri. En omdat onze school midden in de muziekwijk staat, laten wij ook muziek niet achterwege. Samen met de lokale muziekschool bieden wij muzieklessen aan in groep 1 t/m 6. In de eerste groepen ligt de focus op algemene muzikale ontwikkeling, terwijl de oudere leerlingen in groep 5 en 6 de kans krijgen om instrumenten te ontdekken en te bespelen. Ook zijn wij een EarlyBird school. Dit betekent dat Engels, vanaf groep 1, op een speelse manier wordt onderwezen. In de onderbouw leggen wij de nadruk op het ontwikkelen van luister-, begrijp-, en spreekvaardigheden. Vanaf groep 5 komen daar ook de lees-, en schrijfvaardigheden bij. Zo leggen wij een stevige basis voor Engels als vak.

Iedereen is welkom

Iedereen is welkom op het Octaaf. Wij gebruiken de culturele kennis en achtergrond die de kinderen zelf meebrengen en besteden aandacht aan de verschillende levensovertuigingen en maatschappelijke waarden, zoals die ook in onze huidige samenleving spelen.

Sterk als een rots!

Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zich gezien en gehoord voelen. Hoewel ongewenst gedrag veel verschillende oorzaken kan hebben, vinden wij dit niet passen binnen de veilige sfeer op school. Daarom richten wij ons op het aanleren van gewenst gedrag. Dit doen wij met de methodes ‘Leefstijl’ en ‘Rots en Water’. Met deze methodes werken wij doelbewust aan de zelfbeheersing, zelfreflectie en het zelfvertrouwen van de kinderen. Als er toch sprake is van herhaaldelijk ongewenst gedrag of pestgedrag, hanteren wij ons pestprotocol. Dit protocol ligt ter inzage op school.

Samen maken wij de buurt

Wij zijn als school actief onderdeel van de wijk en houden regelmatig acties om de wereld om ons heen een beetje mooier te maken. Zo zijn wij betrokken bij de bewoners van woonzorglocatie Crimpenersteyn, zamelen wij geld in voor een goed doel en prikken wij zwerfvuil in de buurt.  Ook hebben wij een leerlingenraad die regelmatig overlegt met leerkrachten over zaken die spelen in en rondom de school. Wij hebben ook een aantal leerlingen die deelnemen in de kinderraad van de gemeente. De Kindergemeenteraad vertegenwoordigt alle kinderen in Krimpen aan den IJssel.

Alles onder één dak

Ook buiten schooltijden zijn alle kinderen welkom. Op BSO ‘t Octaaf hoeven kinderen zich nooit te vervelen: freerunnen, dansen, yoga, zingen, bootcampen, animaties maken, toneelspelen… er is genoeg te doen. Ook in de vakantie. In onze peuterspeelgroep DoReMi spelen zowel oudere als jongere peuters met elkaar. Een fijne omgeving om in te leren en te ontdekken en het is een goede voorbereiding op de overgang naar de kleuterklas. De BSO is onderdeel van KindeRdam. www.kinderdam.nl
Twee dagen per week is er een logopedist, van logopediepraktijk Rotterdam, bij ons op school aanwezig. Ook is het Jeugd maatschappelijk werk (JMW) twee dagen per week in ons gebouw te vinden.

Voltijds hoogbegaafden onderwijs

Naast de reguliere groepen hebben wij ook twee groepen voor voltijds hoogbegaafden onderwijs. Deze programma's zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften en potentie van hoogbegaafde leerlingen. Dit onderwijs bestaat uit drie pijlers: doelentijd, persoonsontwikkeling en projectmatig werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directie van onze school. Klik hier voor het beleidsdocument.

Juf Liesbeth
Directeur
Juf Marlies
Adjunct-directeur
Juf Ingrid
Groep 1/2a & 4a
Juf Mandy
Groep 1/2b
Juf Romina
Groep 1/2b
Juf Daniëlle
Groep 1/2c
Juf Susette
Groep 1/2c
Juf Eva
Groep 3a
Juf Nathalie
Groep 3a
Juf Ingrid
Groep 3b
Juf Lizette
Groep 3b
Meester Roel
Octa 1
Door op “Alle Cookies accepteren”, te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de site navigatie te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en ons te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.