Schooltijden

Ochtend     08.30 uur tot 11.45 uur
Middag       13.00 uur tot 15.00 uur
Woensdag   08.30 uur tot 12.15 uur

Inlooptijd
De schooldeur gaat om 08:20 uur open. Om 8:30 uur wordt gestart met de lessen en dienen de leerlingen in de klas te zijn. In de middag gaat de deur om 12:50 uur open en starten de lessen om 13:00 uur.
Wij verzoeken ouders vriendelijk de school te verlaten wanneer de bel gaat.

Tussenschoolse opvang/ overblijf 
 
Wanneer u tussen de middag niet in de gelegenheid bent om uw kind(eren) thuis op te vangen, biedt het Octaaf de mogelijkheid tot overblijven. De kinderen nuttigen hun meegebrachte boterhammen en drinken in de groep, onder begeleiding van de leerkrachten van het Octaaf. 

Het spreekt natuurlijk vanzelf dat deze kinderen zo plezierig mogelijk op school moeten kunnen overblijven. Tijdens het overblijven eten de kinderen in de klas, waarbij de leerkracht aanwezig is. Bij droog weer gaan alle kinderen na het eten naar buiten, waar ze onder toezicht van leerkrachten spelen. Leerkrachten van SYnerKri verzorgen de spelbegeleiding. 

 

Tussen de middag is het schoolplein uitsluitend toegankelijk voor overblijfleerlingen. Om 12:50 uur gaat het hek weer open. Aan het overblijven zijn kosten verbonden en betaling geschiedt via 
iDEALnet, Informatie hierover vindt u onder het kopje ‘informatie’ bij  iDEALnet.Buitenschoolse Opvang

De opvang buiten schooltijd vindt plaats bij BSO het Octaaf kinderdam.

Voorschoolse opvang:  
Van 07.00 uur tot 8.30 uur. 

Naschoolse opvang: 
Van 15.00 uur tot 18.30 uur

Vakantieopvang: 
Van 07.00 tot 18.30 uur 

Meer informatie over de opvang buiten de schooluren kunt u vinden onder het kopje Kindcentrum.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT